Poczet Królów od 2000 r.

Poczet Królów Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kcyni od 2000r. po reaktywacji Bractwa

1.06.2000r.

????????????????????????????????????

Król Kurkowy – Michał Falukiewicz „wielki”
I-Rycerz – Władysław Kurek
II-Rycerz – Grzegorz Janicki

21.04.2001r.

2001-Jan Kurek
Król Kurkowy – Jan Kurek- „kędzierzawy”
I-Rycerz – Piotr Krajewski
II-Rycerz – Jerzy Pawlicki

26.05.2002r.

2002-Kazimierz Tabaczyński
Król Kurkowy – Kazimierz Tabaczyński „chlebowy”
I-Rycerz – Tomasz Wojciechowski
II-Rycerz – Jerzy Czaplicki

07.06.2003r.

2003-Zygmunt Halkiewicz
Król Kurkowy – Zygmunt Halkiewicz „aptekarski”
I-Rycerz – Tomasz Wojciechowski
II-Rycerz – Piotr Mieczkowski

22.05.2004r.

Król Kurkowy- Józef Puławski „zmyślny”
I-Rycerz- Jan Kurek
II-Rycerz- Ambroży Nowak

21.05.2005r.

Król Kurkowy- Waldemar Domżalski „szczodrobliwy”
I-Rycerz- Kazimierz Tabaczyński
II-Rycerz- Tomasz Wojciechowski

27.05.2006r.


Król Kurkowy – Jacek Ziętara „medyczny”
I-Rycerz – Piotr Krajewski
II-Rycerz -Andrzej Loose

 19.05.2007r.

Król Kurkowy – Tomasz Wojciechowski „pracowity”
I- Rycerz- Kazimierz Tabaczyński
II- Rycerz- Władysław Kurek

01.06.2008r.


Król Kurkowy- Jan Krzyżanowski „pobożny”
I- Rycerz- Jacek Ziętara
II- Rycerz- Waldemar Domżalski

20.05.2009r.


Król Kurkowy- Jerzy Czaplicki „talarowy”
I- Rycerz– Krzysztof Larski
II- Rycerz– Stanisław Szczepański

16.05.2010r.


Król Kurkowy – Marek Michalak „rowerowy”
I- Rycerz- Władysław Kurek
II- Rycerz- Kazimierz Tabaczyński

04.06.2011r.

Król Kurkowy- Krzysztof Larski „dyplomatyczny”
I- Rycerz- Zygmunt Halkiewicz
II- Rycerz- Kazimierz Tabaczyński

 

26.05.2012r.

Król Kurkowy – Kazimierz Tabaczyński „chlebowy”
I-Rycerz- Tomasz Wojciechowski
II-Rycerz- Marek Michalak

18.05.2013r.


Król Kurkowy – Waldemar Domżalski „szczodrobliwy”
I- Rycerz Przemysław Chudzik
II- Rycerz- Tomasz Wojciechowski

31 maja 2014 r.


Król Kurkowy – Magdalena Chudzik „Magdalena pierwsza”
2- I- Rycerz – Krzysztof Larski
3- II-Rycerz – Waldemar Domżalski

16 maja 2015 r.


Król Kurkowy – Krzysztof Larski „dyplomatyczny”
I – Rycerz – Jan Kurek
II-Rycerz – Magdalena Chudzik

14 maja 2016 r.

Król Kurkowy – Krzysztof Maciejewski „podróżnik”


27 maja 2017 r.

Król Kurkowy- Marek Michalak „Rowerowy”
I-Rycerz – Przemysław Chudzik
II- Rycerz- Magdalena Chudzik