Wznowienie działalności bractwa

Władysław Kurek – główny inicjator, który zainspirował odrodzenie bractwa. Pomysł był trafny. Powstała grupa inicjatywna w składzie: Michał Falukiewicz, Jan Kurek, Wacław Korkosz, Władysław Kurek, Tomasz Szczepaniak.

W dniu 16 września 1999 roku odbyło się historyczne zebranie, którego celem było wznowienie działalności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kcynii. Dla grupy inicjatywnej, głównym zadaniem było zarejestrowanie bractwa. 9 października grupa dyskutowała nad statutem z dnia 5 maja 1934 roku. W projekcie nawiązano do historycznej terminologii i nazewnictwa.

W dniu 1 grudnia 1999 roku Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy zarejestrował Bractwo Kcyńskie, tym samym uzyskało ono osobowość prawną.

Pierwszym honorowym członkiem bractwa został Henryk Michalak (syn ostatniego Króla Kurkowego z 1939 roku Józefa Michalaka). W okresie wojennym przechowywał szarfę z medalami Króli i rycerzy oraz łańcuch królewski, które dzisiaj dla bractwa stanowią historyczną pamiątkę. Pan H. Michalak otrzymując tytuł honorowego członka przekazał bractwu łańcuch królewski, by dalej służył i zdobił piersi najlepszych strzelców brackich.

W muzeum im. Ziemi Pałuckiej w Żninie znajduje się sztandar przedwojenny. Dzięki grupie operatywnej pod przewodnictwem Kazimierza Radeckiego, Bractwo Kcyńskie w 2000 roku miało już nowy sztandar. Stanowi on wierną kopię oryginału. Wykonany został przez poznańską pracownię.

W skład rady starszych wchodzą:
Starszy – Władysław Kurek
Podstarszy – Jan Kurek
Kanclerz – Ambroży Nowak
Podkanclerz – Jan Krzyżanowski
Skarbnik – Jerzy Czaplicki

Członkowie:
Józef Puławski, Tomasz Wojciechowski, Andrzej Losse, Marek Michalak, Piotr Krajewski,, Tomasz Szczepaniak, Stanisław Szczepański, Wacław Korkosz, Jacek Ziętara, Roman Dalka , Waldemar Domżalski, Krzysztof Maciejewski, Piotr Mieczkowski, Andrzej Morawski, Artur Nowak, Kazimierz Tabaczyński, Kazimierz Radecki, Zygmunt Halkiewicz

Członkowie honorowi:
Barbara Wojciechowska
Ks. Michał Kostecki
Henryk Michalak
Janusz Marchewka
Bolesław Krzyżanowski – były członek bractwa przed wojną.

Pierwszym Królem Kurkowym powojennym był Michał Falukiewicz A.D. 2000 – przydomek „Wielki”
I rycerz – Władysław Kurek
II rycerz – Grzegorz Janicki

Królem Kurkowym w 2001 roku został
Jan Kurek – przydomek „Kędzierzawy”
I rycerz – Piotr Krajewski
II rycerz – Jerzy Pawlicki

Królem Kurkowym w 2002 roku został
Kazimierz Tabaczyński – przydomek „Chlebowy”
I rycerz – Tomasz Wojciechowski
II rycerz –Jerzy Czaplicki

Królem Kurkowym w 2003 roku został
Zygmunt Halkiewicz – przydomek „Aptekarski”
I rycerz – Tomasz Wojciechowski
II rycerz –Piotr Mieczkowski

Królem Kurkowym w 2004 roku został
Józef Puławski – przydomek „Zmyślny”
I rycerz – Jan Kurek
II rycerz –Ambroży Nowak

Król Kurkowy w 2005 roku
Waldemar Domżalski – przydomek „Szczodrobliwy”
I rycerz – Kazimierz Tabaczyński
II rycerz – Tomasz Wojciechowski

Król Kurkowy w 2006 roku
Jacek Zientara – przydomek „Medyczny”
I rycerz – Piotr Krajewski
II rycerz – Andrzej Losse

Od chwili wznowienia działalności Kurkowe Bractwo Strzelecki działa bardzo prężnie.
W 2000 roku obchodziło 650 – lecie istnienia. Była to duża impreza na którą zjechało 17 bractw z pocztami sztandarowymi, Bracia z Opalenicy i Piechcina oddali honorowe salwy z historycznych armat.
W sierpniu 2000 roku Bracia Kcyńscy brali udział w Europejskiej Gali Strzelców – w niemieckim miasteczku Kim Garrel.
W 2001 roku odbyło się poświęcenie sztandaru, na uroczystość zjechało 27 bractw, w tym 22 poczty sztandarowe. Bracia Kcyńscy bardzo sprawnie obsłużyli imprezę, zrealizowali zadania i obowiązki.
W stałych określonych terminach są prowadzone Strzelania Zielonoświątkowe, Żniwne, Andrzejkowe. Po raz drugi odbyło się Strzelanie Czarnoprochowe. Bracia Kcyńscy nie tylko biorą czynny udział we własnych imprezach, ale też wyjeżdżają na strzelania w teren. Bardzo często wracają ze zdobytymi tarczami, pucharami i innymi nagrodami.
W KBS w Kcyni odbył się jeden Bal Bracki i cztery Bale Królewskie. Nadmieniam, że Bractwo Kcyńskie, nie tylko działa na swoim polu, bierze również udział w świętach państwowych. Organizuje imprezy otwarte dla społeczeństwa.

Opracowała Barbara Wojciechowska
Kronikarz bractwa